Погашення кредитів

Повідомляємо, що за кредитними договорами позичальники – cуб’єкти господарювання можуть здійснювати погашення кредитних зобов’язань у будь-якому банку на території України, відповідно до тарифів банку, через який буде здійснюватись платіж за наступними реквізитами:

Реквізити, за якими можливо здійснити платіж:

   
Номер рахунку: №3739701013 (грн./дол.США/євро/рос.руб.)
Код за ЄДРПОУ Банку: 39544699
Код Банку: 339050
Банк отримувача: АТ «КРИСТАЛБАНК»
Отримувач: АТ «КРИСТАЛБАНК»
Призначення платежу: Погашення заборгованості за кредитом та/або
відсотками відповідно до Кредитного договору
№ _______ від ___.___.___, назва позичальника,
код за ЄДРПОУ Позичальника


При цьому звертаємо Вашу увагу, оскільки вищевказаний транзитний рахунок, для приймання платежів відкрито один для всіх клієнтів – суб’єктів господарювання, обов’язково в призначенні платежу повинно бути зазначено найменування клієнта, код за ЄДРПОУ та номер договору, в разі, якщо такі реквізити не будуть заповнені, платіж на погашення кредитної заборгованості прийнято не буде.

Друк