Фінансовий лізинг

Фінансовий лізинг - це передача Лізингоодержувачу майна, яке є основним засобом (власним необоротним активом Лізингодавця) та\або придбане Лізингодавцем за заявою Лізингоодержувача, а також усіх ризиків та винагород, пов'язаних з правом користування та володіння Предметом лізингу на визначений строк з наступним переходом права власності від Лізингодавця до Лізингоодержувача за ціною, визначеною в Договорі фінансового лізингу.

Предметом фінансового лізингу від КРИСТАЛБАНК можуть виступати нова СГ техніка / обладнання / спецтехніка / причепна техніка / комерційний транспорт (в т.ч. легкові авто), нерухоме майно житлового та нежитлового призначення.

Переваги Фінансового лізингу

Друк