Програма лояльності «Крок на зустріч»

Шановні позичальники! ПАТ«КРИСТАЛБАНК» з розумінням ставиться до ситуації, в якій опинилися позичальники фізичні особи і які не можуть своєчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов'язання перед Банком.

Спеціально для таких позичальників ПАТ«КРИСТАЛБАНК» пропонує Програму лояльності «Крок на зустріч»

Умови «Програми лояльності
до позичальників ПАТ«КРИСТАЛБАНК»
«Крок на зустріч»

1. Критерії кредитів, на які поширюється дія Програми:

Під дію Програми підпадають наступні продукти:

  Код продукту   Назва коду продукту
3020505  TERRA Просрочка ПК, 980
3020511  TERRA Просрочка ПК, Довіра
3020512  TERRA Просрочка ПК Карт-Бланш
3020526  TERRA Просрочка ПК terramoney2
3020516  TERRA 03-01-06-00 Кредити ф/о "Спiвробiтник" 
3020510  TERRA Просрочка ПК terramoney1

Кредитні зобов’язання, які були передані ПАТ«КРИСТАЛБАНК», відповідно до Плану врегулювання неплатоспроможного банку ПАТ«ТЕРРА БАНК», згідно акту приймання-передавання активів та зобов’язань від 22.12.2014 року з наступними параметрами:

Дія даної Програми поширюється на позичальників Банку, що відповідають всім вищевказаним критеріям.

2. Умови Програми

2.1. Програма передбачає наступні види умов лояльності (на вибір позичальника):

1) Часткове списання залишку заборгованості по кредиту, за умови одноразового погашення Позичальником заборгованості, у розмірі не менш ніж заборгованість, що дорівнює 80% залишку заборгованостей по основному боргу (поточний основний борг та прострочений основний борг) (далі – Одноразовий платіж). При цьому, Банк:

2) Здійснення реструктуризації кредитної заборгованості:

3. Терміни застосування Програми.

3.1. Програма вводиться в дію з 01.01.2017 р.

Друк